Yoast v7.8 – News SEO for WordPress & Google

Version: 7.8

Last update: 11.7.2018

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

Free Download Yoast v7.8 – News SEO for WordPress & Google bản cập nhật ngày 11.7.2018.

The News SEO plugin giúp bạn thực hiện tất cả những thứ cho phép bạn tối ưu hóa trang web của mình cho Google Tin tức.

Nó tạo ra các Sơ đồ trang web XML Tin tức wordpress, trình soạn thảo chọn nguồn cấp dữ liệu RSS và cho phép sử dụng thẻ standout và thẻ meta từ khóa tin tức cũng như giúp bạn tối ưu hóa một số tùy chọn sơ đồ trang web Tin tức XML nâng cao hơn như mã cổ phiếu.

Với YOAST News SEO WordPress Plugin miễn phí, bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa các danh mục cụ thể không được đưa vào sơ đồ trang web XML của Google Tin tức. Bạn có thể chọn chúng sau khi bạn bật một số loại bài đăng nhất định.

Tính năng nổi bật Yoast News SEO

  • Optimize your site for Google News
  • Immediately pings Google on the publication of a new post
  • Creates XML News Sitemaps

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!