WP Smush Pro v3.2.4

WP Smush Pro v3.8.1

Version: 3.8.1

Last update: 6.12.2020

THÔNG TIN

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 10/12/2020

Plugin nén hình ảnh nhanh nhất, dễ nhất và hiệu suất tốt nhất cho WordPress!

Tự động tối ưu hóa và thay đổi kích thước mọi hình ảnh trong bất kỳ thư mục nào trên WordPress hoặc Multisite khi tải lên. Tiết kiệm không gian và tăng tốc trang web của bạn với sức mạnh đáng kinh ngạc của WP Smush Pro.

Tính năng nổi bật WP Smush Pro

  • Thay đổi kích thước hình ảnh khi tải lên
  • Nén bất kỳ hình ảnh trong bất kỳ thư mục
  • WP Offload S3 Ready
  • NextGEN and WP Retina 2x
  • Preserve EXIF Data

Xem hướng dẫn tại đây …..!

[code]
= v3.8.1 ( 2020-12-03 )
– Fix: Error when querying stats from Hub

= v3.8.0 ( 2020-12-03 ) =
– New: Local WebP support
– Enhance: Plugin performance
– Enhance: Lazy load module will properly distinguish between single/double quotes
– Enhance: srcset generation speed
– Fix: Image resize detection flagging images that have been auto resized by CDN
– Fix: Lazy Load conflicting with Maintenance plugin
– Fix: PHP warning when saving lazy load settings
– Fix: Copy URL functionality in media library
– Fix: Whitelabel branding
– Fix: Tools link in network admin Settings page
– Fix: Upsell notice breaking after re-checking images
– Fix: smush_check_for_conflicts cron running on every page load
– Fix: Compatibility with SupportCandy plugin
– Fix: Minor UI issues in Tutorials module
– Fix: Minor UI issues in NextGen Smush page
– Fix: CDN image paths on sub-directory installs<b>

= v3.7.3 ( 2020-11-23 ) =
– Enhance: Minor UI/UX details

= v3.7.2 =
– Enhance: Plugin UI/UX
– Enhance: Compatibility with NextGen
– Fix: CDN parsing of background images
– Fix: Image counter when re-checking images
– Fix: Bulk Smush counter going over total number of images
– Fix: Bulk Smush counter on network admin
– New: Tutorials sections
– Enhance: Update the modal that displays the highlights of this release
– Enhance: Compatibility with NextGen
– Enhance: Compatibility with SVG images
– Fix: Image resize detection styles
– Fix: Tracking option on network subsites
– Fix: Lazy load placeholder background colors
– Fix: Lazy load custom placeholders on network installs
– Fix: Jetpack CDN compatibility
– Fix: Notice on CDN page

[/code]

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!