WP Fastest Cache Premium v1.4.8 – WordPress Cache Plugin
WP Fastest Cache Premium – WordPress Cache Plugin

WP Fastest Cache Premium v1.4.8 – WordPress Cache Plugin

Version: 1.4.8

Last update: 20.6.2018

1. Link Download xảy ra lỗi xin thông báo về ban quản trị để khắc phục

2. Theme chia sẻ lên chúng tôi không hỗ trợ cài đặt FREE

3. THEME/PLUGIN WORDPRESS chia sẻ đều được kiểm duyệt kĩ lưỡng trước khi chia sẻ

4. Mọi người cảm thấy sản phẩm IZ4WEB chia sẻ hữu ích, để ủng hộ nhóm mọi người Donate link ở phía trên để nhóm có kinh phí, nghiên cứu, chia sẻ sản phẩm tốt hơn nữa

THÔNG TIN

Free Download WP Fastest Cache Premium v1.4.8 – WordPress Cache Plugin bản cập nhật ngày 20.6.2018.

Khám phá các tính năng của WP Fastest Cache Premium và nhận thức được sự khác biệt với các plugin khác.

Tính năng nổi bật WP Fastest Cache Premium v1.4.8

 • Desktop Cache
 • Mobile Cache
 • Widget Cache
 • Minify HTML
 • Minify HTML Plus
 • Minify CSS
 • Minify CSS Plus
 • Combine CSS
 • Minify JS
 • Combine JS
 • Combine JS Plus
 • Render Blocking JS
 • GZIP
 • Browser Caching
 • Image Optimization
 • Cache Statics
 • Delete Cache Logs
 • Database Cleanup
 • Google Fonts Async

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!