Plugins

Plugins

Yoast v7.9 – WooCommerce SEO plugin

Free Download Yoast v7.9 – WooCommerce SEO plugin bản cập nhật ngày 25.7.2018. WooCommerce là một trong những plugin giỏ hàng tốt nhất có sẵn cho WordPress. Yoast SEO 7.6 plugin của chúng tôi được cho là một trong những plugin SEO tốt nhất cho WordPress. Họ cùng nhau có thể...

Yoast SEO v7.9 — WordPress SEO Plugin

Free Download Yoast SEO v7.9 — WordPress SEO Plugin bản cập nhật ngày 25.7.2018. Plugin Yoast SEO Premium đi kèm với trình quản lý chuyển hướng để bạn có thể khắc phục lỗi thu thập thông tin (URL bị hỏng do thay đổi liên kết cố định, xóa trang, v.v.). Yoast...

Yoast v7.8 – WooCommerce SEO plugin

Free Download Yoast v7.8 – WooCommerce SEO plugin bản cập nhật ngày 11.7.2018. WooCommerce là một trong những plugin giỏ hàng tốt nhất có sẵn cho WordPress. Yoast SEO 7.6 plugin của chúng tôi được cho là một trong những plugin SEO tốt nhất cho WordPress. Họ cùng nhau có thể...

Yoast v7.8 – News SEO for WordPress & Google

Free Download Yoast v7.8 – News SEO for WordPress & Google bản cập nhật ngày 11.7.2018. The News SEO plugin giúp bạn thực hiện tất cả những thứ cho phép bạn tối ưu hóa trang web của mình cho Google Tin tức. Nó tạo ra các Sơ đồ trang web XML Tin...

Yoast Local SEO v7.8 – WordPress Plugin

Free Download Yoast Local SEO v7.8 – WordPress Plugin bản cập nhật ngày 11.7.2018. Local SEO plugin giúp bạn thiết lập trang web của mình theo cách sẽ xếp hạng cao hơn trong Google cho cộng đồng địa phương của bạn. Trên đó, nó phần lớn cải thiện khả năng sử dụng...

Yoast SEO v7.8.1 – WordPress SEO Plugin

Free Download  Yoast SEO v7.8.1 — WordPress SEO Plugin bản cập nhật 17.7.2018. Plugin Yoast SEO Premium đi kèm với trình quản lý chuyển hướng để bạn có thể khắc phục lỗi thu thập thông tin (URL bị hỏng do thay đổi liên kết cố định, xóa trang, v.v.). Yoast...

Advanced Custom Fields Pro v5.7.0 – WordPress Plugin

Free Download Advanced Custom Fields Pro 5.7.0 – WordPress Plugin bản cập nhật ngày 13.7.2018 ACF PRO Plugin bao gồm các trường và tính năng bổ sung để phát triển trang web tốt hơn bao gồm các khối lặp lại, bố cục xây dựng trang, phòng trưng bày trực quan, các...

Social Auto Poster v2.8.2 – WordPress Plugin

Free Download Social Auto Poster v2.8.2 – WordPress Plugin bản cập nhật ngày 3.7.2018. Social Auto Poster WordPress Plugin cho phép bạn tự động đăng tất cả nội dung của mình lên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, BufferApp. Toàn bộ quá trình hoàn toàn tự động. Chỉ cần...

Mailster v2.3.9 – Email Newsletter Plugin for WordPress

Free Download Mailster v2.3.9 – Email Newsletter Plugin for WordPress bản cập nhật ngày 4.7.2018 Mailster WordPress Plugin là một cách dễ dàng để sử dụng Email Bản tin Plugin cho WordPress. Tạo, gửi và theo dõi các Chiến dịch Bản tin của bạn mà không gặp rắc rối. Nếu bạn...

Scroll Magic v3.3.1.3 – Scrolling Animation Builder Plugin

Free Download Scroll Magic v3.3.1.3 – Scrolling Animation Builder Plugin bản cập nhật ngày 3.7.2018. Scroll Magic WordPress Plugin giúp bạn dễ dàng phản ứng với vị trí cuộn hiện tại của người dùng. Đó là plugin hoàn hảo cho bạn nếu bạn muốn… Tính năng nổi bật Scroll Magic WordPress Plugin...

Yoast SEO v7.7.3 — WordPress SEO Plugin

Free Download Yoast SEO v7.7.3 — WordPress SEO Plugin bản cập nhật ngày 4.7.2018. Plugin Yoast SEO Premium đi kèm với trình quản lý chuyển hướng để bạn có thể khắc phục lỗi thu thập thông tin (URL bị hỏng do thay đổi liên kết cố định, xóa trang, v.v.). Yoast...

WP Fastest Cache Premium v1.4.8 – WordPress Cache Plugin

Free Download WP Fastest Cache Premium v1.4.8 – WordPress Cache Plugin bản cập nhật ngày 20.6.2018. Khám phá các tính năng của WP Fastest Cache Premium và nhận thức được sự khác biệt với các plugin khác. Tính năng nổi bật WP Fastest Cache Premium v1.4.8 Desktop Cache Mobile Cache Widget Cache...

1 2 3 4