Woolementor Pro

Woolementor Pro v2.2.0

Version: 2.2.0

Last update: 21.2.2021

THÔNG TIN

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 15/03/2021
Rate this wordpress-plugin

Woolementor connects the #1 page builder plugin on Earth, Elementor with the most popular eCommerce plugin, WooCommerce.

Woolementor Pro

WOOLEMENTOR HELPS YOU BUILD YOUR WOOCOMMERCE STORE BEAUTIFULLY!

You can customize EVERY part of your store using Woolementor; no matter if it’s your shop page, a single product or even the checkout page.

🎉 Shop Designs
🎉 Product Filters
🎉 Checkout Customization
🎉 Cart Customization
🎉 Header, Footer and Shop templates
🎉 Cross Domain Copy-Paste
🎉 Product Filters
🎉 Product Components
🎉 Pricing Tables
🎉 Related Products
🎉 Image Gallery
🎉 Wishlist
🎉 FAQ
🎉 Tabs
🎉 Dynamic Tabs
🎉 Customer Reviews
🎉 Sales Notification
🎉 My Account
🎉 And many more..

STUNNING SHOP DESIGNS

Woolementor comes with 9 stunning and eye-catching shop designs that will blow your mind. And they are highly customizable.

Choose the appropriate one from the list-

PRODUCT FILTERS

Customers always love to get the appropriate products they are looking for. With the help you Woolementor you can allow your customers to filter products on the shop page.

Allow customers to filter products by taxonomies, prices, ratings or custom attributes as well as sort them.

Based on your page layout, we bring 2 filter widgets-

SINGLE PRODUCT COMPONENTS

Want to create a user-friendly product page? Then Woolementor is for you. Our plugin gives you the ability to change every portion of the product page.

A nicely designed product page is the first step to impress your customers and Woolementor makes it easier for you.

Woolementor brings 7 widgets to power up your product page.

PRICING TABLES

Woolementor brings 5 pricing tables to display your products’ pricing plans.

RELATED PRODUCTS

When displaying a product, showcase related products and incite your customers to purchase more. It may work, who knows!

Woolementor has 7 widgets included to show the related products that can be added on a single product page or even on the homepage. These widgets include-

BEAUTIFUL GALLERY SECTIONS

Create a beautiful product gallery and make your website look more impressive with the help of Woolementor.

You have 3 gallery widgets to choose from.

CART PAGE COMPONENTS

Ever wondered if you could customize your cart page? Woolementor made it possible. Each and every part of your cart can be customized- fonts, color, columns- you name it.

CHECKOUT PAGE

Do you want to add new fields in the billing form? Or in the Order Note section? Maybe you want users to be able to add special note or their date of birth while placing an order?

You can do this with Woolementor. It includes 6 main components of a checkout page

DYNAMIC TABS

📁 Perfect way to keep your contents organized. Woolementor can help you showcase both static texts or pre-made teamplates in a beautiful way!

REVIEW SHOWCASE

It’s always important to showcase what’s your valuable customers say about your business. And Woolementor helps you add eye-catching user reviews to spread their words.

We’ve added 2 widgets for this and more widgets are coming soon.

CONTENT TABS

Everyone loves using tabs to display information. It helps to show more content using less space of your site.

Choose your favorite tab from our list-

WISHLIST (PRO)

❤️ This built-in feature allows your customers to add products to their wishlist that be shown in a beautiful tabular view.

They can add those products to the cart right from the wishlist page.

MY ACCOUNT PAGE

🛡 Last but not least, Woolementor helps customize the My Account page. You can change the tab orientation, style, typography and many more.

IZ4WEB.COM - Trang chia sẻ theme / Plugin WordPress từ themeforest chia sẻ hoàn toàn miễn phí link download được gắn đến Google Drive, nếu ko tìm thấy Plugin – Theme mong muốn vui lòng liên hệ qua Form hỗ trợ hoặc qua mail iz4webteams@gmail.com or 0964.555.805 để chúng tôi sẽ gửi cho bạn ngay phiên bản mới nhất qua thông tin nhận được.

Team có vài lưu ý:

  • Vì chia sẻ miễn phí các bạn đừng hỏi license, team vẫn hỗ trợ update
  • Cơ bản các theme đều import được demo, đọc kĩ tài liệu hướng dẫn của Theme
  • Team sẽ không cam kết chất lượng code Theme vì mình không phải người làm ra theme đấy
  • Nếu các bạn thấy theme có vấn đề vui lòng phản hồi lại Admin để update

Để anh/em có động lực làm việc mọi người có thể donate 1 phần nhỏ tiền trà thuốc để có động lực chiến đấu... Thay mặt Team chân thành cảm ơn!

Chủ TK: Lý Mạnh HưngNgoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ Thiết Kế Website, Cài đặt cấu hình website theo yêu cầu, Dịch vụ SEO, Design & Media, Dịch vụ quảng cáo...