woocommerce-food-restaurant-menu-food-ordering

WooCommerce Food – Restaurant Menu & Food ordering v2.3

Version: 2.3

Last update: 27.12021

THÔNG TIN

If you own a restaurant, café or food service business, WooCommerce Food is a must-have plugin. Designed to make ordering menu items seamless and hassle-free, WooCommerce Food is the simplest way for your business to display food items and for your customers to order. With the intelligent WooCommerce plugin, you can use a lot of payment gateways and manage everything from showcasing your menu to receiving and processing orders all from one handy place. For your customers this means a straightforward way to place an order and the very best user experience, ensuring they’ll be back – again and again.

Featured WooCommerce Food

 • 10+ Food Styles support
 • Online Food ordering and manager via pro system of WooCommerce
 • Support Food with extra options: Select box, radio button, checkbox, textarea, text, quantity
 • Support set minimum option required for checkbox field
 • Support set maximum option user can select for checkbox field
 • Quick ordering food support
 • Fully responsive and mobile ready.
 • Display menu via shortcode anywhere.
 • Support with many columns(2, 3, 4, 5)
 • Display Food menu with Grid, List, Table, Carousel(Slider view)
 • Admin create Food and manage order easily
 • Order method: Delivery or Pickup or Dine-in
 • Shipping radius: Limit shipping radius with google map API
 • Shipping Delivery fee, delivery fee by km
 • Minimum order amount required to free shipping
 • Support email to admin and customer after order
 • Support select food by location, Different food for each store location
 • Support Open closing time by location
 • Support shipping fee for each location
 • Minimum order amount required for each store location
 • Support print order invoice
 • Support set Different email recipients for each location
 • Ajax load more, pagination, popup food info
 • Support setting minimum amount, minimum amount by km
 • Review food system
 • Support order automatically printing with Star CloudPRNT (only work with star printer)
 • Support opening closing time order
 • Support Delivery date and time field in order
 • Support set Different time delivery for each day of week
 • Support Maximum Order Deliveries per time slot in order
 • Support Disable order food before X minutes or X days time Delivery in order ( user need order food before X minutes or X days)
 • Unlimited Color. You can set color for all or each food
 • Support filter category – allows you create menu category, you can show all menu items or show by category
 • Support auto address complete, auto complete by special country
 • Support custom label icon like spicy….
 • Support Setting Open and closing time for each day of week
 • Support display Open and closing time information in popup
 • Multiple Payment mode support
 • Support Paypal, Stripe and a lot of payments gateways with addon
 • Admin filter order by status, location, order method, delivery time
 • User page with register/login/history booking
 • Coupon code
 • RTL mode support
 • Custom food info
 • Images gallery
 • Unlimited customize with font, color
 • Visual Composer support
 • Supper easy configuration
 • And more …

Changelog

---------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.3 - 27/01/2021
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add Drag drop order extra option 
- Add admin filter by delivery date or location and delivery type 
- Add custom label icon 
- Add Dine in option 
- Add min order amount required by km
- Add Free shipping when total reached X value by km 
- Add option to change quantity of food in Side cart 
- Disable modal option 
- Fix max order when disable date delivery 
- Remove some notice 
- Remove wrong characters in Woo APP 
- Fix geo button does not work when set restrict API 
- Fix extra option with "Order again" button 
- Add option to disable default address fields when order method is takeaway or dine in
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.2 - 11/12/2020
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add auto complete address by special country only 
- Show rating 
- Add default option for checkbox select radio 
- Multi google API to allow restrict API 
- Add different time slot for takeaway and delivery 
- Add different date setting for takeaway 
- Add Shipping fee by km 
- Add next previous for image gallery
- Fix some minor bug

IZ4WEB.COM - Trang chia sẻ theme / Plugin WordPress từ themeforest chia sẻ hoàn toàn miễn phí link download được gắn đến Google Drive, nếu ko tìm thấy Plugin – Theme mong muốn vui lòng liên hệ qua Form hỗ trợ hoặc qua mail iz4webteams@gmail.com or 0964.555.805 để chúng tôi sẽ gửi cho bạn ngay phiên bản mới nhất qua thông tin nhận được.

Team có vài lưu ý:

 • Vì chia sẻ miễn phí các bạn đừng hỏi license, team vẫn hỗ trợ update
 • Cơ bản các theme đều import được demo, đọc kĩ tài liệu hướng dẫn của Theme
 • Team sẽ không cam kết chất lượng code Theme vì mình không phải người làm ra theme đấy
 • Nếu các bạn thấy theme có vấn đề vui lòng phản hồi lại Admin để update

Để anh/em có động lực làm việc mọi người có thể donate 1 phần nhỏ tiền trà thuốc để có động lực chiến đấu... Thay mặt Team chân thành cảm ơn!

Chủ TK: Lý Mạnh Hưng

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ Thiết Kế Website, Cài đặt cấu hình website theo yêu cầu, Dịch vụ SEO, Design & Media, Dịch vụ quảng cáo...