WooCommerce Amazon Affiliates – WordPress Plugin

WooCommerce Amazon Affiliates v13.5.4

Version: 13.5.4

Last update: 21.10.2020

THÔNG TIN

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 08/12/2020

WooCommerce Amazon Affiliates Plugin cho phép bạn đưa ra các khuyến nghị dựa trên một cụm từ khóa. Ví dụ: nếu bạn có một cửa hàng có các sản phẩm táo, bạn có thể nhận đề xuất về những sản phẩm táo khác cần nhập khẩu. Ngoài ra, khi nhấp vào từ khóa, nó sẽ tự động tìm kiếm các từ khóa đó và đặt chúng để nhập.

Sử dụng WooZone WordPress Plugin Free bạn có thể dễ dàng tạo danh sách sản phẩm trong khi duyệt trên bất kỳ trang web Amazon nào, xuất dưới dạng CSV hoặc chỉ cần sao chép / dán danh sách vào Chế độ nhập điên (Đã có tab danh sách) & Nhập bất kỳ Số lượng sản phẩm nào trong giây!

Tính năng nổi bật WooCommerce Amazon Affiliates

 • Works as plugin on any WordPress Install.
 • Compatible with any WordPress / Woocommerce Theme
 • You can have Amazon Products and Simple Woocommerce Products on the Store in the Same Time (we’ve made a special verification and the products don’t conflict into the Cart Checkout Page)
 • Choose from any Amazon Location – Worldwide, Amazon Germany, Amazon United Kingdom, Amazon Canada, Amazon France, Amazon Japan, Amazon India, Amazon Italy, Amazon China, Amazon Spain.
 • 90 days cookies feature – With this feature, when a user is redirected to amazon, the product is automatically added to cart and kept there for 90 days (this boosts your conversions also!).
 • On Site Cart feature! This option will allow your customers to add multiple Amazon Products into Cart and checkout trough Amazon’s system with all at once!
 • Prices setup – Select what price to display on products – Regular price / Sale price / Offer price
 • Products Variations – Get product variations. Be carefull about Yes All variations one product can have a lot of variation, execution time is dramatically increased!
 • Default publishing- import the products as Published or Draft.
 • Select how many images to import for each product
 • Select if you wish to display shipping availability
 • Select if you wish to display Coupones – special offers & discounts
 • Image Import type – Select if you wish import images upon import or asynchronus
 • Automatically Content Spinner – select if you wish to have the content spinned upon import, or manually do it afterwards
 • ASIN GRABBER Module – grab hundred of ASINS from amazon in just a few seconds! After that, simply import them via CSV Bulk Import!
 • Products into Posts – You can easily add products into any post / page / custom taxonomy via Shortcodes
 • Products Stats – check your conversions!
 • Images names – Product title or Random number – This is great for SEO
 • Cross Selling Items – Select if you wish to display cross selling products.
 • Images gallery in product description – select if you wish to display it or not.
 • Amazon Reviews Tab – Select if you wish to display amazon reviews
 • Setup Amazon Access Key ID and Secret Access Key
 • Setup your affiliate ID’s (You don’t have to specify all affiliate IDs if you are not registered to all programs.)
 • Setup Main Affiliate ID
 • One second import! Search for products using the Advanced Search and Bulk Import module. Upon import all parent categories and subcategories will be imported.
 • Mass Import products using the CSV module. All you need is a ASINS list.
 • Keep products updated using the Synchronisation Module, you can update Prices, Titles , Reviews, Buy Urls, Descriptions and SKU
 • Setup / Backup Module – install default plugin settings, backup current plugin settings, and backup current store products.

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link rút gọn đấy không phải là virut mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!