Vlogger – Professional Video & Tutorials WordPress Theme

Vlogger v2.4.4.2 – Professional Video & Tutorials WordPress Theme

Version: 2.4.4.2

Last update: 13.8.2020

Tags:Vlogger

THÔNG TIN

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 09/12/2020

Vlogger is the perfect Video WordPress theme for YouTubers, Video Tutorials, Online Courses and video blogs. A premium template to monetize every type of video content, from fun videos to professional tutorials.

Featured  Vlogger WordPress Theme

  • Automated installation
  • Fully customizable
  • Menus customization
  • Video player
  • Professional video tutorials
  • Advertisement and Monetization
  • Visual Page Builder
  • Tons of custom shortcodes
  • Auto video import from YouTube

Changelog

2.4.4.2 [2020 August 13]
[x] Theme core plugin - kirki framework udpated for wp 5.5

2.4.4.1 [2020 Agust 12]
Updated ttg Core plugin for wp 5.5

2.4.4 [2020 July 06]
[x] navsearch.scss fixed search icon vertical align that was broken by Page Builder
[x] WPBakery Plugin Update

2.4.3 [2020 May 06]
[x] Video player play button link fix

2.4.2 [2020 April 01]
[x] Plugins update
[x] WP 5.3 updates

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!