Ultimate Addons for WPBakery Page Builder

Ultimate VC Addons Plugin – Addon for Visual Composer [v3.18.0]

Version: 3.18.0

Last update: 19.2.2019

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

[Free Download] Ultimate VC Addons Plugin – Addon for Visual Composer [v3.18.0] bản cập nhật 18.2.2019.

Ultimate_VC_Addons Plugin cho bạn thêm một số tính năng cao cấp cho WPBakery Page Builder chưa hoàn thiện hoặc còn thiếu . Bổ xung thêm nhiều tính năng cho phép bạn xây dựng trang một cách hoàn hảo mà không bị hạn chế…

Addon Elements

 • Icons
 • Info Box
 • Info List
 • Flip Box
 • Counter
 • Interactive Banner
 • Modal Popup Box
 • Timeline
 • Extended Google Maps

Ultimate Addons for WPBakery Page Builder changelog

 • New: Introduce Ribbon element.
 • Improvement: Added the animation option for a marker in Google Map.
 • Fix: Advanced Carousel rendering issue when page refresh.
 • Fix: PHP Notice Undefined license-form-method variable.