Tokoo - Electronics Store WooCommerce Theme for Affiliates, Dropship and Multi-vendor Websites

Tokoo v1.1.4 – Electronics Store WooCommerce Theme for Affiliates, Dropship and Multi-vendor Websites

Version: 1.1.4

Last update: 25.2.2020

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

Tokoo v1.1.4 – Electronics Store WooCommerce Theme for Affiliates, Dropship and Multi-vendor Websites bản cập nhật mới nhất 25.2.2020

Tokoo  Đơn giản giúp bạn xây dựng trang web Thương mại điện tử trông giống như một trong những trang web Thương mại điện tử hàng đầu. Cập nhật các xu hướng mới nhất trong các trang web thương mại điện tử thời đại mới như phông chữ nhỏ hơn, tiêu đề đơn giản hơn, kiểm tra sạch hơn, điều hướng tốt hơn và khoảng trắng ít hơn.vv

Tính năng Tokoo

  • 5 Different Home Pages with 17 different blocks
  • 4 Different Header Styles & separate mobile Header
  • Website Speed
  • Compatible with Elementor & King Composer
  • 6 Pre-defined colors or choose your own
  • Search powered by Algolia
  • Megamenus – Horizontal & Vertical
  • Multi-vendor websites using Dokan
  • One Click demo Import