Stockholm - A Genuinely Multi-Concept Theme

Stockholm v4.5 – A Genuinely Multi-Concept Theme

Version: 4.5

Last update: 13.7.2018

THÔNG TIN

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 03/08/2018

Free Download Stockholm v4.5 – A Genuinely Multi-Concept Theme bản cập nhật ngày 13.7.2018.

Stockholm WordPress Theme là một chủ đề đa mục đích tuyệt đẹp và sạch sẽ được đóng gói với 20 bố cục trang chủ khác nhau và tùy chọn. Nó có thể được sử dụng cho bất cứ thứ gì, từ trang danh mục đầu tư, trang web thương mại điện tử giàu tính năng, trang đích sản phẩm hoặc thậm chí là trang web của doanh nghiệp hoặc công ty.

Tính năng nổi bật Stockholm WordPress Theme

 • Parallax Image/Video Slider
 • Unlimited Header Layouts
 • Unlimited Title Area Layouts
 • Customizable Mega Menu
 • Left Menu – with optional background image and color from page to page
 • Fullscreen Menu
 • Sticky Content Menu – menu created from selected sections on page
 • Anchor functionality in menu – easily navigate to any section on the same or different page
 • Side Area
 • Video Background Sections
 • Fixed Header (logo on the left and menu on the right)
 • Fixed Header (logo centered above menu centered with widgets on both sides of the logo featuring hidden menu on scroll displayed on mouse over)
 • Sticky Header (logo on the left and menu on the right)
 • Sticky Big Header (logo and menu on the left, menu below logo)
 • Sticky Left/Right Menu Header (logo centered with menu on both sides of the logo)
 • Header with Logo and Menu centered
 • Normal & Sticky Header Logo Versions
 • Optional Header Top widgets area
 • Expandable Search Field – Optional functionality in header right widget area
 • Customizable Footer – choose from 1 to 4 column layout, with regular or unfold functionality

Change Log v4.5

- Added 'Backup Options' panel in Select Options. Added fields to export/import options, custom sidebars and widgets.
- Improved loading images thumbnails in Select Options
- Added WooCommerce 3.4.3 compatibility
- Updated Visual Composer to 5.5.2
- Updated Revolution Slider to 5.4.8
- Updated Layer Slider to 6.7.6

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!