PenNews – News/ Magazine/ Business/ Portfolio/ Landing AMP WordPress Theme

PenNews v5.1 – News/ Magazine/ Business/ Portfolio/ Landing AMP WordPress Theme

Version: 5.1

Last update: 18.7.2018

THÔNG TIN

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 03/08/2018

Free Download PenNews 5.1 – News/ Magazine/ Business/ Portfolio/ Landing AMP WordPress Theme bản cập nhật ngày 18.7.2018.

PenNews là một WordPress Theme mạnh mẽ từ PenciDesign. Chủ đề này giúp bạn tạo một trang web mới trong thời gian ngắn như vậy bằng cách kéo và thả với thiết kế tuyệt vời. Chúng tôi cũng mang đến cho bạn sự hỗ trợ tuyệt vời và sự giúp đỡ thân thiện. Bạn có thể sử dụng chủ đề này cho mọi mục đích – tạo ra những thứ như cách bạn yêu thích.

Tính năng nổi bật PenNews WordPress Theme

  • Woocommerce Compatible – easy to create a store/shop on your site.
  • BBPress & BuddyPress Compatible – easy to create a forum & community on your site.
  • The Event Calendar Compatible – easy create & manage the events.
  • Multilingual Supported: WPML & Polylang Compatible – easy to create multiple languages site.
  • Quick Text Translation – Translation your site to your language in seconds.
  • Free Updates Life Time.
  • WordPress Multi-Site Supported
  • Auto-Updates – Don’t worries about update. This theme can be update itself automatically.
  • Detailed Documentation

PenNews 5.1 WordPress Theme Changelog

FEATURE ADDED: Travel Multipurpose demo
FEATURE ADDED: Travel Guide demo
FEATURE ADDED: Video News 2 demo
FEATURE ADDED: Farm Multi-Purpose demo
FEATURE ADDED: Add more options for Penci Review plugin – It’s allow for user ratings, add more review points & change order of review points by drag & drop – please update Penci Review plugin to latest version to get this feature.
FEATURE ADDED: Supports for Yoast SEO Breadcrumbs – replace with default breadcrumb from this theme. ( via Customize > General Options )
FEATURE ADDED: Custom URL when you click on the logo image on Header & Footer.
FEATURE ADDED: Add support for highlight button on main navigation – please use custom class ‘highlight-button’ for menu items you want to highlight.
FEATURE ADDED: Option for disable infinite load more previous posts for special posts on edit posts screen.
FEATURE ADDED: Add more options for social sharing ( Line & VK & Viber )
FEATURE ADDED: Add more Line social media option
FEATURE ADDED: Add more options for social sharing for AMP ( Line & VK & Viber ) and fix some issues on AMP – please update PenNews AMP plugin to get this features.
IMPROVE: Weather element/widget need to fill API key to get it work. That’s needed because all weather API has changed the policy now.
IMPROVE: Theme speed & some minor issues.

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google drive mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!