Atelier - Creative Multi-Purpose eCommerce Theme

Atelier v2.4.73 – Creative Multi-Purpose eCommerce Theme

Version: 2.4.73

Last update: 20.6.2018

THÔNG TIN

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 03/08/2018

Free Download Atelier v2.4.73 – Creative Multi-Purpose eCommerce Theme bản cạp nhật ngày  20.6.2018.

Atelier WordPress Theme đã được kiểm tra kỹ lưỡng trên các cài đặt WordPress Multisite, hoàn toàn không có vấn đề hoặc hạn chế nào.

Atelier WordPress Theme đi kèm với các tệp .mo & .po, cho cả giao diện người dùng và phần phụ trợ. Chúng tôi cũng có bản dịch đang diễn ra cho 9 ngôn ngữ khác. Atelier WordPress Theme Free cũng đã sẵn sàng RTL, không cần bất cứ thứ gì khác.

Tính năng nổi bật Atelier WordPress Theme

  • Full support included for Yoast SEO.
  • Features the incredible Swift Page Builder, which offers endless possibilities of content creation and organisation.
  • Built in Mega Menu – Options of standard menu, or 2-5 column mega menus on each menu item, offering incredible versatility.
  • Stunning, crystal clear icons – over 500 icons to use with your content, featuring our very own designed icon set, an Icon Mind icon set, and popular Font Awesome icons.
  • Incredible loading animations – create slick intro animations for almost any asset, which animates in as you scroll down the page.
  • Full WooCommerce support (v2.3+).
  • bbPress & BuddyPress support – We’ve included styling and theme options for bbPress and BuddyPress, as standard.
  • WooCommerce German Market plugin support.
  • Video Background/Parallax.
  • Image Parallax.

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!