Theme Newspaper v8.7 - dành cho theme tạp chí, blog ...

Newspaper v9.7.2

Version: 9.7.2

Last update: 25.4.2019

THÔNG TIN

[Free Download] Newspaper v9.7.2 (Activated) – WordPress Theme bản cập nhật ngày 28.6.2018.

Newspaper v9.7.2 WordPress theme là chủ đề cho phép bạn viết bài viết và bài viết blog một cách dễ dàng. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tuyệt vời và trợ giúp thân thiện!

Mẫu WP là tuyệt vời cho một trang tin tức, báo, tạp chí, xuất bản hoặc đánh giá. Nó cũng hỗ trợ video từ YouTube và có hệ thống xếp hạng. Cho đến nay, chúng tôi có chủ đề được tích hợp với Diễn đàn bbPress, BuddyPress, Buddy Press và WooCommerce.

Tính năng nổi bật Newspaper v9.7.2

 • Powered by Visual Composer
 • Woocommerce support
 • Custom bbpress styling + custom login system
 • Responsive Google AdSense support via our custom admin panel
 • Responsive ads support
 • Inline Google AdSense or other ads after a predefined number of paragraphs
 • Auto YouTube, Dailymotion and Vimeo thumb downloader
 • Built in review system (stars, percents, points)
 • SEO
 • Built in translation support from our admin panel.
 • Multi Language site support via the free qTranslate plugin.
 • Google fonts

ChangeLog

Version 9.7.2 – April 25th, 2019

fix: Footer instagram id.
fix: Warning on Buddypress templates.
fix: Warning when accessing wp-admin page.
fix: po/mo files are now loaded properly.
fix: AMP works properly when using child theme.
fix: XSS Security issue.


Version 9.7.1 – April 19th, 2019

fix: Social share on default Single template.
fix: Related Posts on default Single template.
fix: Click issue on multi-purpose buttons.
fix: Fonts for multi-purpose elements.
fix: Mobile Theme plugin update in Welcome Theme plugins setup.

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!