MyListing - Directory & Listing WordPress Theme

MyListing v2.0.6 – Directory & Listing WordPress Theme

Version: 2.0.6

Last update: 8.1.2019

THÔNG TIN

Free download MyListing v2.0.6 – Directory & Listing WordPress Theme bản cập nhật ngày 8.1.2019.

MyListing  WordPress Theme mang đến cho bạn sự tự do hoàn toàn để tạo bất kỳ loại thư mục hoặc trang web danh sách nào Thiết kế trang của bạn trên front-end và chứng kiến công việc của bạn ngay lập tức trở nên sống động.

MyListing WordPress Theme Free được tạo ra bằng cách sử dụng trình xây dựng trang đầu tiên mạnh mẽ, Elementor. Tất cả hơn 50 yếu tố là kéo và thả và dễ sử dụng và tùy chỉnh. Tuyệt đối không yêu cầu biết code.

Tính năng nổi bật MyListing WordPress Theme

 • Add unlimited listing types, each with it’s own unique design and functionality.
 • Listing Type editor with a beautiful and easy to use interface.
 • Custom Listing Profiles for each listing type.
 • Custom Fields with powerful field editor for each listing type.
 • Customize the listing preview box, uniquely for each listing type.
 • Customize the Explore page uniquely with custom facets for each listing type.
 • Powerful search facet editor, unique to each listing type.
 • Bookings using TimeKit, Contact Form 7.
 • Listing Reviews.
 • Bookmark Listings.
 • Listing Ratings.
 • Shortcode generator with an easy to use interface.
 • Custom shortcodes included.
 • ‘Button’ shortcode.
 • ‘Listing Categories’ shortcode.
 • ‘Format Text’ shortcode.

MyListing v2.0.6 WordPress Theme Changelog

- TWEAK: "Reset Filters" button in Explore page.
- TWEAK: Restricted Theme Tools access to Administrator roles only.
- FIX: Dashboard Stats > Top Countries not showing the correct country on some cases.
- FIX: Issue with filter value not being set for Dropdowns and Checkboxes in Explore page.
- FIX: Pagination not working in listings archive page.
v2.0.5 – FIX: Default font not loading.

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!