Real Estate WordPress Theme | MyHome

MyHome v3.1.10 – Real Estate WordPress Theme

Version: 3.1.10

Last update: 18.9.2018

THÔNG TIN

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 01/11/2018

Free Download MyHome v3.1.10 – Real Estate WordPress Theme bản cập nhật ngày 18.9.2018.

MyHome WordPress Theme dành cho đại lý, đại lý, thị trường, đầu tư, thư mục và trang web rao vặt.

Cấp độ mới trong lịch sử của chúng tôi. MyHome WordPress Theme Free chứa hơn 100 tính năng mới như công cụ tìm kiếm được viết lại và tham số thuộc tính nâng cao – bộ lọc động học hoàn toàn tùy chỉnh, thông số tùy chỉnh với bất kỳ giá trị, chỉ số riêng và nhiều hơn nữa.

Tính năng MyHome WordPress Theme

  • All images included
  • All videos included
  • Ready to use and easy to customize “Contact” & “About us” pages
  • You can set your currency & units of measure
  • You can translate it easily and for free
  • Add any new property field (e.g. garages, roof type)
  • Build page easily with drag and drop page builder
  • Configured, built-in internal cache to speed up your page
  • Get buzz effect – Facebook, Twitter, Pinterest and more social share built-in

MyHome 3.1.10 WordPress Theme Changelog

Added: IDX Broker FAQ sections
Update: All plugins

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!