Motors – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Vehicle, Bikes, Classified Listing WordPress Theme

Motors v4.4.5 ­- Automotive, Car Dealership, Car Rental, Auto, Classified Ads, Listing WordPress Theme

Version: 4.4.5

Last update: 17.5.2019

THÔNG TIN

Free Download Motors v­4.4.5 – Automotive, Car Dealership, Car Rental, Vehicle, Bikes, Classified Listing WordPress Theme bản cập nhật ngày  17.5.2019

Motors v4.4.4 WordPress Theme giúp bạn tạo một trang web cho bất kỳ doanh nghiệp bán ô tô và Motors, với sáu bản trình diễn được tạo sẵn tuyệt đẹp sẵn sàng để thúc đẩy thành công của bạn.

Mục tiêu hàng đầu trong việc tạo ra Motors WordPress Theme là để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp ô tô. Theme được thiết kế danh riêng cho: Demo đại lý xe hơi, bản giới thiệu thư mục & danh bạ, bản sửa lỗi dịch vụ sửa chữa xe / cơ khí, cho thuê xe,  bản giới thiệu đại lý xe mô tô.

Tính năng nổi bật Motors v­4.4.5

 • Full Localization on Arabic, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Dutch, Turkish
 • 5 Pre-defined color skins, and unlimited colors with color picker
 • Advanced Inventory Manager
 • Pay Per Listing system
 • Rent a Car – Discount system.
 • Rent a Car – Custom Prices for specific periods.
 • Rent a Car – Per Hour Pricing.
 • Rent a Car – Custom Date Format for the Calendar.
 • Email Templates Manager.
 • Automanager XML Inventory import
 • GDPR plugin included
 • 5 Inventory Listing Templates
 • Customizable vertical & horizontal banners
 • CSV/XML import of inventory
 • Sell a Car feature
 • 38 Custom Stylemix Shortcodes
 • Finance & Loan Calculator
 • Revolution Slider included
 • Responsive Layout on Bootstrap
 • Vehicle Comparison Feature
 • 800+ Google Fonts
 • Visual Composer Pagebuilder
 • 24/7 Professional Support
 • Documentation with Video tutorials included
 • WooCommerce Shop
 • Full & Boxed Layout
 • WPML localization support
 • One-click demo content import
 • Audio & Video embed
 • PSD files are included
 • Cross-Browser Compatibility: FireFox, Safari, Chrome, IE10+

Changelog

Version 4.4.5 May 17, 2019

Compatible with WordPress 5.2.
Visual Composer updated (v 6.0.1).
STM Motors Extend plugin added (v 1.2).
Motors - Classified Listings updated (v 6.5.4).
Motors - WooCommerce Auto Parts updated (v 1.0.2).
Woocommerce templates updated (v 3.6.3).

Version 4.4.4 March 22, 2019

STM Motors Extend plugin updated (v 1.1).
FIX: Car Rental - Calendar mobile displaying issue fixed.
FIX: Email Templates displaying HTML Content problem fixed.
FIX: Problem with displaying Page Titles fixed.
FIX: Blog page template issue fixed.
FIX: Minor bug fixes.

Version 4.4.3 March 15, 2019

FIX: Display images problem fixed.
FIX: Custom Colors problem fixed.
FIX: Minor bug fixes.

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!