Listify - WordPress Directory Theme

Listify v2.7 – WordPress Directory Theme

Version: 2.7

Last update: 23.8.2018

THÔNG TIN

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 01/11/2018

Free download Listify v2.7 – WordPress Directory Theme bản cập nhật ngày 23.8.2018.

Listify WordPress Theme của bạn có thể nhanh chóng thương hiệu trang web của bạn mà không cần phải có một mức độ trong thiết kế.

Listify WordPress Theme free hoạt động với công nghệ định vị để người dùng chỉ nhìn thấy danh sách có ý nghĩa. Liệt kê chủ đề hỗ trợ một số cách khác nhau để bạn tính phí khách hàng của mình.

Đây sẽ không phải là lần đầu tiên bạn tìm kiếm một chủ đề thư mục, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Bởi vì với Listify WordPress Theme Nulled bạn có nhiều hơn bao giờ bạn có thể muốn hoặc cần.

Tính năng nổi bật Listify WordPress Theme

  • Add a listing
  • Claim a listing
  • View a listing
  • Make a reservation
  • Book an appointment
  • Access to the site

Listify 2.7 WordPress Theme Changelog

= 2.7.0: August 23, 2018 =

Big Update!

New: Upgrade to Bootstrap 4.1 grid framework.
New: Cache geolocation search results.
New: Add listify_sort_listings_query_args filter.
New: Add listify_map_service_settings filter.
Fix: Use mapbox.js to create clearer Mapbox maps.
Fix: Update gallery previous/next direction.
Fix: Do not output “Favorite” link on preview.
Fix: Ensure Autofit is available when using Mapbox.
Fix: Allow page-level widgets to appear in Beaver Builder.
Fix: When using WordPress SEO respect the media redirect setting.
Fix: Remove minimum count on a few widgets.
Fix: Ensure Products plugin exists before outputting imported items.
Fix: Use base language for generating widgetized pages in Polylang.
Fix: Avoid PHP error when Products plugin is not active.
Fix: Correct “results found” string in FacetWP.
Fix: Ensure expired listings can still be queried in search results.

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!