Edumodo WordPress Theme

Edumodo v2.6.4 – Education WordPress Theme

Version: 2.6.4

Last update: 28/10/2019

THÔNG TIN

[Free Download]  Edumodo v2.6.4 – Education WordPress Theme bản cập nhật ngày 28.10.2019.

Nếu bạn muốn tạo một trang web tuyệt vời dành riêng cho việc học, dạy và bán, chủ đề WordPress giáo dục này có thể là đồng minh lớn nhất của bạn. Hỗ trợ plugin LMS phổ biến nhất cho WordPress; LearnPress, Sensei & LearnDash vượt trội. Bạn có thể cài đặt chủ đề giáo dục này chỉ bằng một cú nhấp chuột và hoàn toàn không cần mã hóa.

Edumodo là một chủ đề giáo dục WordPress đi kèm với 3 hỗ trợ LMS nâng cao và giải pháp hoàn chỉnh cho trang web giáo dục của bạn. Chủ đề này cung cấp cho bạn nhiều tính năng tuyệt vời như khóa học trực tuyến, lớp học trực tuyến, hồ sơ người dùng, hồ sơ giáo viên, bán nhạc cụ, quản lý bài kiểm tra, theo dõi tiến trình khóa học, v.v.

Chủ đề WordPress giáo dục này rất dễ sử dụng và đi kèm với một số lượng lớn các bố cục trang đọc độc đáo. Trong thời gian ngắn nhất, bạn có thể xây dựng trang web cho bất kỳ loại viện giáo dục nào.

Tính năng Edumodo

 • 10+ Homepage style
 • Drag & Drop page builder – Elementor
 • LearnPress LMS integration
 • Sensie LMS integration
 • Built-in course and lesson type
 • Multiple course style : Grid / List
 • Multiple teacher style :
 • Course details page style with pagebuilder
 • Teacher page details style with page builder
 • Notice page
 • Contact from 7 integartion
 • weForm integration for course booking
 • WooCommerce support
 • Apple TV effect
 • Event calendar integrations
 • Event listing and details page style
 • Testimonial widgets for pagebuilder
 • Redux2 Framework
 • CMB2 metabox integration
 • Bootstrap framework
 • Full responsive
 • Megamenu
 • Array of built-in page
 • Dynamic navigation
 • Quick Social sharing
 • Animation slider
 • Instagram integration
 • 1 click installation and dummy data import
 • Mailchimp integration
 • Huge shortcode collection
 • Customization
 • Flexible blog layout option
 • Fast and Excellent support

Changelog

2.6.4
=========
Fix: Conflict with Elementor-Template plugin issue
2.6.3
=========
Updated: LearnDash Course Header Section. 
2.6.2
=========
Updated: LearnDash Course Element
Fix: Back to Top Icon issue
2.6.1
=========
Updated: Kids Child Theme Icon Library
Updated: Some CSS Styles
2.6.0
=========
New: Added Testimonial Elemenotr Element.
Updated: Icon library
Updated: Some CSS Styles

2.5.9
=========
Fixed : WooCommerce Cart Page Buttton Issue