Teams for WooCommerce Memberships

Teams for WooCommerce Memberships v1.5.2

Version: 1.5.2

Last update: 28.1.2021

THÔNG TIN

Teams for WooCommerce Memberships takes the memberships created by WooCommerce Memberships, and gives you the ability to sell them to teams, companies, groups, or families instead of individuals.

When selling a team product, one owner handles all billing, and can share the team access with other members they invite. Great for selling corporate training accounts, family memberships, team site access, and more!

Teams for WooCommerce Memberships

Sell Team Access Your Way

Teams for Memberships extends your existing products to let you sell team memberships — these can be sold with per-member or per-team prices. Set a minimum and maximum seat count (optional) for the team, and you’re ready to start selling to groups!

Teams can be sold via simple or variable products, and your customers can purchase a configurable number of seats (per-member, e.g., $15 per member), or require them to purchase in blocks (per-team, e.g., $1000 for 500 seats).

Complete Tools for Managing Group Accounts

Team accounts can be purchased on your site, and the purchasing process is as seamless as any other product on your store.

Once a team has been purchased, the owner can add new members to the team right from the account area on your site by sharing a public “join” link, or sending email invites.

To help with managing team members, owners can even grant “manager” permissions to people on the team so they can help with inviting new people to the team.

The best part is the entire team is tied to one billing record, so if the owner stops paying or gets a refund, the entire set of team memberships is cancelled.

Only owners can handle purchasing, while sharing member access with anyone on the team.

Admin Tools, Too!

Not only can owners and managers add or remove members, but store admins can also manage a team. You can view a list of teams, or see a specific team in more detail. You can also change team attributes, such as the maximum seat count, or manually add or remove members from your site dashboard.

Works Great with Subscriptions

WooCommerce Memberships already works great with WooCommerce Subscriptions, and Teams for Memberships does as well.

You can sell team access via simple or variable subscriptions, too. Per-member or per-team pricing can be applied to a subscription to provide recurring billing for your team. If the team owner stops or cancels a subscription, all team members will lose access as well.

How to Get Started

Ready to sell group memberships on your site? You can get going with these steps:

  1. Be sure your site already has WooCommerce Memberships, or purchase it now.
  2. Buy this extension 🙂
  3. Download and install Teams for Memberships in your WooCommerce store
  4. Create a Team Product for your membership plan
  5. Check out our extensive documentation for any advanced setup help
  6. That’s it! Sit back and expand your membership sales to groups!

IZ4WEB.COM - Trang chia sẻ theme / Plugin WordPress từ themeforest chia sẻ hoàn toàn miễn phí link download được gắn đến Google Drive, nếu ko tìm thấy Plugin – Theme mong muốn vui lòng liên hệ qua Form hỗ trợ hoặc qua mail iz4webteams@gmail.com or 0964.555.805 để chúng tôi sẽ gửi cho bạn ngay phiên bản mới nhất qua thông tin nhận được.

Team có vài lưu ý:

  • Vì chia sẻ miễn phí các bạn đừng hỏi license, team vẫn hỗ trợ update
  • Cơ bản các theme đều import được demo, đọc kĩ tài liệu hướng dẫn của Theme
  • Team sẽ không cam kết chất lượng code Theme vì mình không phải người làm ra theme đấy
  • Nếu các bạn thấy theme có vấn đề vui lòng phản hồi lại Admin để update

Để anh/em có động lực làm việc mọi người có thể donate 1 phần nhỏ tiền trà thuốc để có động lực chiến đấu... Thay mặt Team chân thành cảm ơn!

Chủ TK: Lý Mạnh Hưng

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ Thiết Kế Website, Cài đặt cấu hình website theo yêu cầu, Dịch vụ SEO, Design & Media, Dịch vụ quảng cáo...