Page Builder

Elementor PRO

Elementor PRO v3.0.8

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 10/12/2020Elementor WordPress Plugin Free là trình xây dựng trang kéo và thả tiên tiến nhất. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng...
WPBakery Page Builder for WordPress

WPBakery Page Builder v6.5

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 23/12/2020Release Notes – WPBakery Page Builder Past versions changelogs. 16.12.2020 - ver 6.5.0 - Update: Compatibility with WordPress 5.6 - Update: Compatibility...