Compress Image

WP Smush Pro v3.2.4

WP Smush Pro v3.8.1

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 10/12/2020Plugin nén hình ảnh nhanh nhất, dễ nhất và hiệu suất tốt nhất cho WordPress! Tự động tối ưu hóa và thay...