Soledad - Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme

Soledad v6.3.1 – Multi-Concept BlogMagazineNews AMP WordPress Theme

Version: 6.3.1

Last update: 29.3.2019

*Để ủng hộ chúng tôi bạn có thể chuyên khoản qua hình thức ví MOMO 0964555805 để hỗ trợ nhóm lấy kinh phí hoạt động cũng như chia sẻ nhiều hơn nữa

1. Theme được cập nhật từ ThemeForest

2. THEME/PLUGIN WORDPRESS chia sẻ đều được kiểm duyệt kĩ lưỡng trước khi chia sẻ

3. Mọi vấn đề về Theme / yêu cầu cập nhật các bản mới nhất các bạn để lại comment phía bên dưới hoặc email để team hỗ trợ cập nhật

THÔNG TIN

Free Download Soledad v6.3.1 – Multi-Concept Blog/Magazine/News AMP WordPress Theme bản cập nhật 19.3.2019.

Vì chúng ta sẽ sớm đề cập đến chủ đề Soledad miễn phí này, chủ đề này có rất nhiều tính năng sẽ giúp bạn tạo một trang web tùy chỉnh phù hợp với dự án của bạn. Tuy nhiên, để chứng minh rằng Soledad có thể được sử dụng cho một loạt các mục đích khác nhau, đây là một số ví dụ về chủ đề này được sử dụng trong tự nhiên.

Soledad WordPress Theme Free đã trở thành một chủ đề WordPress đa mục đích thực sự, không có gì ngạc nhiên khi thấy rằng nó bây giờ có một lựa chọn tốt các tùy chọn danh mục đầu tư. Bất kể trong số 20 bản trình diễn trang web Soledad bạn chọn cài đặt trên trang web của mình, bạn có thể dễ dàng thêm phần danh mục đầu tư đầy phong cách và sáng tạo.

Soledad WordPress Theme Nulled làm cho Social Media Integration rất dễ dàng hiển thị nội dung từ các hồ sơ truyền thông xã hội của bạn trên trang web WordPress của bạn. Nhờ hỗ trợ cho các mạng xã hội hàng đầu, bao gồm Twitter, Instagram, Facebook và hơn thế nữa, bạn sẽ không gặp khó khăn khi chia sẻ Tweets, Pins và nội dung truyền thông xã hội khác trên trang web WordPress của mình.

Tính năng nổi bật Soledad WordPress Theme

 • 2000+ homepages demo for multiple purposes
 • Optimized for site speed
 • 800+ Sliders and Blog Combinations
 • AMP Support
 • Dark Layout
 • Compatible with BBPress & BuddyPress
 • Category Mega Menu
 • Fully WordPress Live Customization with 400+ options
 • 100% Responsive Design – Look great on all devices
 • Real Awesome Gallery with a lot of styles

 Changelog

Soledad Version 6.3.1
* Quick Fix: Issues with "Soledad Pinterest Widget" can't load images because Pinterest has revoke the RSS data - now, you can load images from a board. Let's edit "Soledad Pinterest Widget" and update the information to get it work again.

Soledad Version 6.3
* FEATURE ADDED: Add new 20 demos styles:
http://soledad.pencidesign.com/soledad-vertical-nav
http://soledad.pencidesign.com/soledad-vertical-nav-dark
http://soledad.pencidesign.com/soledad-design-magazine
http://soledad.pencidesign.com/soledad-video-blog2
http://soledad.pencidesign.com/soledad-ios-tips-mag
http://soledad.pencidesign.com/soledad-game-magazine
http://soledad.pencidesign.com/soledad-colorful-magazine
http://soledad.pencidesign.com/soledad-book-magazine
http://soledad.pencidesign.com/soledad-fashion-blog3
http://soledad.pencidesign.com/soledad-beauty-blog3
http://soledad.pencidesign.com/soledad-car-blog
http://soledad.pencidesign.com/soledad-handmade-blog
http://soledad.pencidesign.com/soledad-painter-blog
http://soledad.pencidesign.com/soledad-musicband-blog
http://soledad.pencidesign.com/soledad-coding-blog
http://soledad.pencidesign.com/soledad-software-tips-blog
http://soledad.pencidesign.com/soledad-freelancer-blog
http://soledad.pencidesign.com/soledad-motorcycle-blog
http://soledad.pencidesign.com/soledad-transport-blog
http://soledad.pencidesign.com/soledad-dentist-blog

* FEATURE ADDED: Add support for vertical navigation - enable it via Customize > Vertical Nav & Hamburger Menu Options
* FEATURE ADDED: Option for display ads inside posts content - after X paragraphs. Check options for it via Customize > Single Post Options
* FEATURE ADDED: Options for use NewsArticle schema - via Customize > Single Post Options > Use NewsArticle Schema for All Posts
* FEATURE ADDED: Option for limit Soledad About Me image widget via edit Soledad About Me widget.
* FEATURE ADDED: Option for use full images size - no crop for list layout via Customize > Other Layouts Options.
* FEATURE ADDED: Option for enable brand colors for social icons on "Soledad Social Media" widget
* FEATURE ADDED: Option for enable use brand colors for Social Icons on Top Bar via Customize > Topbar Options
* FEATURE ADDED: Option for enable use brand colors for Social Icons on Header via Customize > Logo and Header Options
* FEATURE ADDED: Option for enable use brand colors for Social Icons on Vertical Mobile Nav via Customize > Logo and Header Options
* FEATURE ADDED: Option for enable use brand colors for Social Icons on Footer via Customize > Footer Options
* FEATURE ADDED: Option for enable lightbox for Portfolio Images - click on thumbnails of portfolio to open lightbox. Let's update the Penci Portfolio & Penci Shortcodes plugin to get this feature.
* IMPROVE: Improve some other small issues.

Soledad Version 6.2.1
* FEATURE ADDED: Compatible with WordPress 5.0 & Gutenberg plugin.
* FEATURE ADDED: Add supports custom post type, custom taxonimies...for Portfolio element from WPBakery
* FEATURE ADDED: Add support for Penci Recipe keywords, nutrition, recipeCategory, recipeCuisine, video - all missing valules recommend by google
* FEATURE ADDED: Add new element: Related Posts Popup - enable it & check options for it via Customize > Single Post Options 
* FEATURE ADDED: Add colors options for Related Posts Popup via Customize > Colors for Single
* FEATURE ADDED: Add more a widget for display "Soledad Related Posts" from Appearance > Widgets - will show related posts for currently viewing posts
* FEATURE ADDED: Add more options for custom words length for posts title on "Soledad Popular Posts" & "Soledad Recent Posts" widgets - you can use this option to trim posts titles if your titles is too long.
* FEATURE ADDED: Add more options for select Single Posts Sidebar Layout - remove 2 options for "Enable Sidebar on Single Post" & "Enable Left Sidebar for Single Posts" on General Options.
You can use Single Posts Sidebar Layout to select it - That's make everything easier more. 
By use this option, you can get more one layout for Single Post Sidebar Layout - "No Sidebar with Container Width Smaller" - easy to custom width for post content in case no sidebar the posts width is too wide.
* FEATURE ADDED: Add option for replace published date to modified date via Customize > General Options
* FEATURE ADDED: Add more option for sort posts by modified date for all sort posts options
* FEATURE ADDED: Add more options to customization White Lable ( Colors, Background, Borders... for Login form )
* FEATURE ADDED: Change the way button share on Pinterest work - now, you can select to print any images display on the page by use Pinterest button.
* UPDATE: Update WPBakery Page Builder plugin to latest version.
* IMPROVE: Improve some other small issues.

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!