Slider Revolution Responsive WordPress v5.4.7.2

Slider Revolution Responsive WordPress v5.4.7.2

Version: 5.4.7.2

Last update: 17.3.2018

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

Version 5.4.7.2 StarPath (17th March 2018)

BUGFIXES

 • Fixed a Bug where a change of Slide Length in Slide General Settings negative influences Default Transition Time
 • Added “;” to themepunch.tools.min.js file to avoid issues by chaining files
 • Added “;” to Slider Initialisation to avoid issues by minimising files
 • Fixed ForceRewind Video option, which will now reset Video Position before the Layer shown to avoid Frame jumps
 • Fixed and adapted to new Instagram API result format

Version 5.4.7.1 StarPath (17th February 2018)

BUGFIXES

 • Further fixes for DOMContentLoaded issues where document height was not well calculated at start

Version 5.4.7 StarPath (1st February 2018)

BUGFIXES

 • Fixed DOMContentLoaded issues and extended with fall back on Document Ready State to support Deferred
 • Fixed Instagram Author not displaying correctly

Version 5.4.6.6 StarPath (26th January 2018)

BUGFIXES

 • Removed create_function() to retrieve compatibility with latest PHP versions
 • Fixed Instagram Content/Title not displaying correctly

Version 5.4.6.5 StarPath (18th January 2018)

BUGFIXES

 • Fixed Safari 11.0 HTML5 Audio File Playback on frontend
 • Fixed Twitter Content Text not displaying

 

Tóm tắt các tính năng Slider Revolution

Dưới đây là các tính năng khác nhau của plugin Slider Revolution:

 • Hoàn toàn đáp ứng với hàng trăm mẫu được xác định trước để bắt đầu.
 • Thư viện đối tượng miễn phí để sử dụng trên trang trình bày của bạn.
 • Trình kéo và thả hình ảnh trực quan để tạo nhanh thanh trượt.
 • Danh sách các tiện ích như bảng trắng video, sắp có chế độ, hiệu ứng thị sai và mẫu trang web từ Themeplicity.
 • Nhiều nguồn cấp dữ liệu nội dung có hỗ trợ phương tiện.
 • Hiệu suất tốt không ảnh hưởng đến tốc độ.