Slider Revolution Responsive WordPress v5.4.7.2

Slider Revolution Responsive WordPress v5.4.7.2

Version: 5.4.7.2

Last update: 17.3.2018

*Để ủng hộ chúng tôi bạn có thể chuyên khoản qua hình thức ví MOMO 0964555805 để hỗ trợ nhóm lấy kinh phí hoạt động cũng như chia sẻ nhiều hơn nữa

1. Theme được cập nhật từ ThemeForest

2. THEME/PLUGIN WORDPRESS chia sẻ đều được kiểm duyệt kĩ lưỡng trước khi chia sẻ

3. Mọi vấn đề về Theme / yêu cầu cập nhật các bản mới nhất các bạn để lại comment phía bên dưới hoặc email để team hỗ trợ cập nhật

THÔNG TIN

Version 5.4.7.2 StarPath (17th March 2018)

BUGFIXES

 • Fixed a Bug where a change of Slide Length in Slide General Settings negative influences Default Transition Time
 • Added “;” to themepunch.tools.min.js file to avoid issues by chaining files
 • Added “;” to Slider Initialisation to avoid issues by minimising files
 • Fixed ForceRewind Video option, which will now reset Video Position before the Layer shown to avoid Frame jumps
 • Fixed and adapted to new Instagram API result format

Version 5.4.7.1 StarPath (17th February 2018)

BUGFIXES

 • Further fixes for DOMContentLoaded issues where document height was not well calculated at start

Version 5.4.7 StarPath (1st February 2018)

BUGFIXES

 • Fixed DOMContentLoaded issues and extended with fall back on Document Ready State to support Deferred
 • Fixed Instagram Author not displaying correctly

Version 5.4.6.6 StarPath (26th January 2018)

BUGFIXES

 • Removed create_function() to retrieve compatibility with latest PHP versions
 • Fixed Instagram Content/Title not displaying correctly

Version 5.4.6.5 StarPath (18th January 2018)

BUGFIXES

 • Fixed Safari 11.0 HTML5 Audio File Playback on frontend
 • Fixed Twitter Content Text not displaying

 

Tóm tắt các tính năng Slider Revolution

Dưới đây là các tính năng khác nhau của plugin Slider Revolution:

 • Hoàn toàn đáp ứng với hàng trăm mẫu được xác định trước để bắt đầu.
 • Thư viện đối tượng miễn phí để sử dụng trên trang trình bày của bạn.
 • Trình kéo và thả hình ảnh trực quan để tạo nhanh thanh trượt.
 • Danh sách các tiện ích như bảng trắng video, sắp có chế độ, hiệu ứng thị sai và mẫu trang web từ Themeplicity.
 • Nhiều nguồn cấp dữ liệu nội dung có hỗ trợ phương tiện.
 • Hiệu suất tốt không ảnh hưởng đến tốc độ.