Plugin Elementor – WordPress Page Builder

Plugin Elementor v2.0.3 – WordPress Page Builder

Version: 2.0.3

Last update: 24.4.2018

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

Elementor WordPress Plugin Free là trình xây dựng trang kéo và thả tiên tiến nhất. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng tạo các trang web hoàn hảo và điểm ảnh hoàn hảo ở tốc độ kỷ lục. Bất kỳ chủ đề hoặc mẫu, bất kỳ trang nào, bất kỳ thiết kế nào. Đó là tất cả về thời gian cho một nhà xây dựng trang sống, không có giới hạn của thiết kế. Elementor Plugin cung cấp các thiết kế trang cao cấp và các khả năng nâng cao, chưa từng thấy trên WordPress.

Tính năng nổi bật của Plugin Elementor

  • Open Source
  • Translation & RTL
  • High Quality Code
  • SEO Optimized
  • Custom CSS

Elementor 2.0.3 WordPress Plugin Changelog

  • Tweak: Optimize CSS for Post Info widget
  • Fix: Double render on frontend view in core locations
  • Fix: Masonry not working in edge cases
  • Fix: Added default setting for Author Info tag