Free download Ultimate VC Addons Plugin – Addon for Visual Composer

Page builder Visual Composer for WordPress v5.4.7

Version: 5.4.7

Last update: 08.03.2018

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

Free Download Page builder Visual Composer for WordPress v5.4.7 bản cập nhật ngày  08.03.2018

Changelog Visual Composer  v5.4.7

08.03.2018 – ver 5.4.7
– Fix: Custom shortcode mapping

07.03.2018 – ver 5.4.6
– Update: Compatibility with PHP 7.2 added
– Update: Compatibility filters for WP Toolset added
– Update: French translation updated
– Update: Persian translation updated

24.11.2017 – ver 5.4.5
– Fix: Firefox tinymce and vc_link issue
– Fix: WooCommerce vendor categories list

16.11.2017 – ver 5.4.4
– Fix: TinyMCE Saves linebreaks

15.11.2017 – ver 5.4.3
– Added: Shortcode support in raw_html
– Added: More filters for vc_btn shortcode
– Update: Shortcode automapper admin content escaping
– Fix: Improve WordPress 4.9 tinyMCE support
– Compatibility: with WordPress 4.9
– Compatibility: with WP Tool Set plugin

Bạn có thể làm gì với Visual Composer?

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!