Oshine - Multipurpose Creative WordPress Theme

Oshine v6.8.9.1 – Multipurpose Creative WordPress Theme

Version: 6.8.9.1

Last update: 13.1.2020

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

Oshine v6.8.9.1 – Multipurpose Creative WordPress Theme bản cập nhật 13.1.2020

Oshine là một chủ đề WordPress sáng tạo, phổ biến được sử dụng bởi hơn 26000 khách hàng trên toàn thế giới. Từ Danh mục đầu tư, Nhiếp ảnh, Đại lý, Blog, Kiến trúc, Kinh doanh hoặc Cửa hàng, xây dựng các trang web đẹp cho bất kỳ mục đích nào một cách dễ dàng.

Tính năng nổi bật Oshine

 • High Quality Design
 • Intuitive Fully Visual Page Builder
 • 51 Demos with 100’s of pre-built sample pages
 • One click demo installer
 • Unlimited ways to showcase your portfolio
 • Top notch customer support
 • Infinite layout possibilities
 • Complete control over fonts and colors
 • Compatibility with a wide array of popular plugins
 • Regular Updates with new features and bug fixes
 • Great Performance

 

Changelog

Oshine 6.8.9
- NEW - INCLUDED WPForms Plugin via TGM Activation
- INCLUDED latest version of TATSU
- INCLUDED latest versions of Metabox Plugins

Tatsu - 3.1.8
- ADDED WPForms Integration within TATSU and added a module to include WPForms in the page
- ADDED aria-label attribute in Icon Card Module for ADA compliance
Oshine 6.8.8
- INCLUDED latest version of Slider Revolution plugin
Oshine 6.8.7
- INCLUDED latest version of TATSU

Tatsu - 3.1.7
- ADDED aria-label attribute in Button Module for ADA compliance
- ADDED aria-label attribute in Icon Module for ADA compliance
- ADDED aria-label attribute in Animated links Module for ADA compliance
- ADDED code level (filter) option to increase the depth of Menu in Tatsu Header Builder
- FIXED issue with dimensions of Section Preset images in Modal Popup within Tatsu