Hide My WP

Hide My WP v6.0.1- Amazing Security Plugin for WordPress!

Version: 6.0.1

Last update: 13.11.2019

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

[Free Download] – Hide My WP v6.0.1- Amazing Security Plugin for WordPress bản cập nhật 13.11.2019

Hide My WP là plugin bảo mật số một cho WordPress. Nó ẩn WordPress của bạn khỏi những kẻ tấn công, kẻ gửi thư rác và trình phát hiện chủ đề. Hơn 26.000 khách hàng hài lòng sử dụng Hide My WP. Nó cũng ẩn URL đăng nhập wp của bạn và đổi tên URL quản trị viên. Nó phát hiện và chặn các cuộc tấn công bảo mật XSS, SQL Injection trên trang web WordPress của bạn.

Cảnh giác với các phiên bản ẩn và trùng lặp của Hide My WP trên Internet. Chúng tôi là một tác giả độc quyền tại Envato và chúng tôi không bán bất cứ nơi nào khác. Hide My WP trên codecanyon là plugin chính thức duy nhất có thể được sử dụng để ẩn trang web WordPress của bạn.

Tính năng nổi bật Hide My WP

Phép thuật bắt đầu ngay bây giờ, nhưng trước đó, hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ thay đổi bất kỳ tập tin hoặc thư mục nào và mọi thứ đều ở vị trí mặc định của nó! chúng tôi chỉ kiểm soát quyền truy cập vào nó và điều này đảm bảo khả năng tương thích tối đa cho plugin.

  • Hide wp-login.php
  • Hide or change wp-admin and all of its files (for untrusted users)
  • Change WordPress theme directory, remove theme Info from stylesheet, replace default WP classes and finally minify it!
  • Change plugins directory and hash plugins name
  • Change upload URL, wp-includes folder, AJAX URL, etc.
  • Change WordPress queries URL:
  • Change author permalink (or disable it!)
  • Change or disable feeds
  • Hide all other WordPress files!
  • Disable WordPress archives, categories, tags, pages, posts, etc

Changelog

6.0 – 11/06/2019

- UI Overhaul - New dashboard and completely new menus. 
- True trust network - intelligent scoring of bad ip addresses and blacklisting 
- Auto detect common issues (e.g .htaccess is not writable)
- Wizard based installation
- Separate intrusion detection and trust network pages
- Better hiding features for online detectors
- Extended testing with popular plugins and themes
- Changed preset settings & removed confusing settings
- Bug fix: XML RPC Disabling
- Bug fix: Retain settings on deactivation (checkbox to override this behaviour)
- Bug fix: Disabling Rest API breaks WP

5.6.2 – 06/07/2019

- Fixed: Issue with Country Blocking
- Added: Advance method to block theme detectors

5.6.1 – 02/25/2019

- Added: Block access to wp-register.php
- Fixed:: Replace _wpnonce in URLs with _nonce (support for Buddypress)
- Fixed: /wp-admin rename to /panel bug
- Fixed:: UTF-8 Error - https://codecanyon.net/comments/20516486.

5.6 – 01/12/2019

- Added: Support for Rest API in WP 5.0
- Added: Customize IDS Email Address
- Fixed: Removed deprecated functions (create_function()).