Finoptis v1.9 - Multipurpose Business WordPress Theme

Finoptis v1.9 – Multipurpose Business WordPress Theme

Version: 1.9

Last update: 22.11.2019

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

[Free Download] – Finoptis v1.9 – Multipurpose Business WordPress Theme bản cập nhật 25.11.2019.

Finoptis là một Theme WordPress kinh doanh đa năng sáng tạo, hiện đại và đáp ứng. Nó đi kèm với 11 Trang web Trình diễn Prebuild chất lượng cao với nhiều service pages, projects pages, team pages, testimonials pages, multiple blog layout v.v. Chủ đề này hoàn hảo cho mọi Doanh nghiệp, Tài chính, Tư vấn, Bảo hiểm, cho vay, Trợ giúp về Thuế, Công ty Đầu tư, Kinh doanh Sáng tạo, Công ty,  vv để hiển thị các dịch vụ, dự án / danh mục đầu tư của họ và các thông tin khác cho khách hàng .

Bằng cách sử dụng chủ đề này, bất cứ ai cũng có thể xây dựng trang web của riêng mình. Không yêu cầu kỹ năng mã hóa. Bất cứ ai cũng có thể thay đổi màu sắc trang web / cài đặt khác từ cài đặt chủ đề. Chỉ một lần nhấp – dữ liệu demo sẽ được cài đặt.

Tính năng nổi bật Finoptis

 • 12 Unique Demo Websites with multiple Demo Homepages & Innerpages
 • 05 Header Variations
 • About Page Layouts Included
 • Services Page Layouts Included
 • Services addon styles: 08
 • 05 Projects Page Layouts
 • 03 Project Details Page Layouts
 • 05 Blog Page Layouts
 • 03 Contact Page Layouts
 • Unlimited color Option
 • One Click Demo Installer Included
 • SEO Friendly
 • Bootstrap 4.x
 • Child Theme Included
 • Using Customizer anyone can change options
 • Responsive Layout
 • Off-canvas Menu
 • WP Backery Page Builder
 • Redux Framework
 • Powerful Theme Options
 • Bootstrap 3.6.x.
 • Revolution Slider
 • CL Pricing Table
 • CL Testimonial
 • Google Fonts
 • Visual Composers All Icons Supported
 • Supports All Modern Browsers
 • Well Documentation Included

Changelog

22 NOV 2019 (VERSION 1.9)

= New Demo Added (Saas)
= Bundle Plugin Updated

20 AUG 2019 (VERSION 1.8)

= Gallery Add-on Updated
= Bundle Plugin Updated
= Styling Fixed

30 MAR 2019 (VERSION 1.7)

= New One Page Template Added
= Styling Fixed

5 MAR 2019 (VERSION 1.6)

= Custom Preloader Option Added
= RS Addon Plugin Bug Fixed
= Wpbakery Page Builder Updated