WP Fastest Cache Premium – WordPress Cache Plugin

Fastest Cache Premium v1.5.9

Version: 1.5.9

Last update: 22.6.2020

THÔNG TIN

Bài viết này vừa được chỉnh sửa lúc: 10/12/2020

Free Download WP Fastest Cache Premium

Khám phá các tính năng của WP Fastest Cache Premium và nhận thức được sự khác biệt với các plugin khác.

Tính năng nổi bật Fastest Cache Premium

 • Desktop Cache
 • Mobile Cache
 • Widget Cache
 • Minify HTML
 • Minify HTML Plus
 • Minify CSS
 • Minify CSS Plus
 • Combine CSS
 • Minify JS
 • Combine JS
 • Combine JS Plus
 • Render Blocking JS
 • GZIP
 • Browser Caching
 • Image Optimization
 • Cache Statics
 • Delete Cache Logs
 • Database Cleanup
 • Google Fonts Async

Changelog

1.5.9

 • to remove new line from css selectors with comma for minify css plus feature

1.5.8

 • to change optimized image list page
 • to fix Text chunk(s) found after PNG IDAT (fixed) error on image optimization
 • to add Fremont (California) located server for image optimization
 • to add Sweden located server for image optimization
 • to add Roubaix (France) located server for image optimization

1.5.7

 • to add Ogden (Utah) located server for image optimization
 • to add Frankfurt (Germany) located server for image optimization
 • to add Mumbai (India) located server for image optimization
 • to fix Undefined offset: 7 in logs.php on line 84
 • to support data-skip-lazy attribute

 

Chú ý:

Theme & Plugin chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí, link download chúng tôi sử dụng link google driver mọi người yên tâm tải về sử dụng, để ủng hộ chúng tôi mọi người để lại comment đánh giá và chia sẻ website …. Phiên bản update chúng tôi sẽ cập nhập liên tục mọi người theo dõi để cập nhật!