Easy Social Share Buttons for WordPress

Easy Social Share Buttons for WordPress v6.2.9

Version: 6.2.9

Last update: 31.10.2019

*** IZ4WEB THÔNG BÁO ***

* Team đã hoàn toàn tắt chế độ download miễn phí

* Ủng hộ để tải Theme/Plugin từ chúng tôi

THÔNG TIN

[FREE DOWNLOAD] Easy Social Share Buttons for WordPress v6.2.9 bản cập nhật mới nhất 31.10.2019

Các nút chia sẻ xã hội dễ dàng cho WordPress thêm vào trang web của bạn các nút chia sẻ xã hội WordPress độc đáo, bộ đếm người theo dõi xã hội tuyệt vời, dễ sử dụng đăng ký vào biểu mẫu danh sách thư và chức năng trò chuyện trực tiếp trên mạng xã hội. Tất cả những thứ đó được công nhận là plugin chia sẻ xã hội mạnh mẽ và có tính năng nhất của các chuyên gia WordPress. Plugin chia sẻ xã hội WordPress mang tính cách mạng được tin cậy bởi hơn 500.000 trang web.

Plugin chia sẻ xã hội rộng rãi cho WordPress này cung cấp sự linh hoạt tối đa và tiếp xúc với phương tiện truyền thông xã hội bằng cách cho phép bạn chia sẻ trên hơn 50 mạng xã hội lớn, bao gồm một loạt các trình nhắn tin di động. Không chỉ vậy, Nút chia sẻ xã hội dễ dàng cho WordPress cũng tự hào có gói 55+ mẫu đẹp nhất để chia sẻ xã hội và trình tạo mẫu cá nhân và bộ 30+ vị trí thiết kế tự động toàn diện nhất, hơn 30 vị trí thu hút sự chú ý bắt hình ảnh động. Plugin chia sẻ xã hội cho WordPress này là duy nhất trong việc bao quát mọi vị trí có thể để hiển thị các nút chia sẻ xã hội của bạn.

Các nút chia sẻ xã hội dễ dàng cho WordPress là xu hướng thực sự trong phương tiện truyền thông xã hội cho WordPress trong 4 năm tới, được tin tưởng bởi tất cả các loại trang web WordPress bao gồm các thương hiệu công nghệ hàng đầu. Với các nút chia sẻ xã hội dễ dàng cho WordPress, bạn có được mọi thứ bạn cần để tăng lượt chia sẻ xã hội của mình, tăng lượng người theo dõi trên mạng xã hội hoặc phát triển danh sách gửi thư của bạn chỉ trong một plugin WordPress. Trang web WordPress của bạn sẽ ở bên cạnh để phát triển chia sẻ xã hội, người theo dõi hoặc người đăng ký?

Xin lưu ý rằng bộ đếm chia sẻ không có sẵn chính thức cho các mạng sau, vì thiếu API:

Weibo, Tumblr, Digg, Flattr, WhatsApp, Meneame, Blogger, Amazon, Yahoo Mail, Gmail, AOL, Newsvine, HackerNews, Evernote, Mail.ru, MySpace, Viadeo, Line, Flipboard, SMS, Viber, Telegram, Skype, Facebook Messenger, LiveJournal, Kakao Story